Studia Medioznawcze: logo

From January 2019 we roll out our new webpage.

©Faculty of Journalism, Information and Book Studies, University of Warsaw, 2000-2019

ISSN 1641-0920

The electronic release of 'Media Studies' is the primary release.

ISSN 2451-1617

Editorial Office:

Studia Medioznawcze
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW
00-310 Warszawa, ul. Bednarska 2/4
Polska / Poland

Phone number: (22) 55-20-240
e-mail: studiamedioznawcze@uw.edu.pl

Chief editor: Marek Jabłonowski

Secretary: Teresa Maciszewska, Robert Cieślak

Science Council

Chairman: Janusz W. Adamowski

Jane Curry (USA), Katarina Fichnova (Slovakia), Rafał Habielski, Tatyana Ilarionova (Russia), Alicja Jaskiernia, Slavomír Magál (Slovakia), Małgorzata Marcjanik, Joanna Nowicki (France), Robert Traba (Germany), Andrius Vaišnys (Lithuania), Walentyn N. Wandyszew (Ukraine), Jelena Wartanowa (Russia)

Staff: Tomasz Gackowski, Michał Głowacki, Anna Mierzecka, Paulina Orłowska, Joanna Szylko-Kwas

Language editor: Elżbieta Błuszkowska

Statistical editor: Marcin Łączyński

Layout design: Stanisław Małecki