Studia Medioznawcze: logo

©Faculty of Journalism, Information and Book Studies, University of Warsaw, 2000-2018

ISSN 1641-0920

The electronic release of 'Media Studies' is the primary release.

ISSN 2451-1617

Editorial Office:

Studia Medioznawcze
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW
00-310 Warszawa, ul. Bednarska 2/4
Polska / Poland

Phone number: (22) 55-20-240
e-mail: studiamedioznawcze@uw.edu.pl

Chief editor: Marek Jabłonowski

Secretary: Teresa Maciszewska, Robert Cieślak

Science Council

Chairman: Janusz W. Adamowski

Jane Curry (USA), Azizbek Dżusepbekow (Kyrgyzstan), Paul Gradvohl (France), Rafał Habielski, Slavomír Magál (Slovakia), Małgorzata Marcjanik, Jerzy Olędzki, Wiesław Sonczyk, Robert Traba (Germany), Andrius Vaišnys (Lithuania), Nikołaj N. Wandyszew (Ukraine), Jelena Wartanowa (Russia), Wiesław Władyka

Staff: Tomasz Gackowski, Michał Głowacki, Alicja Jaskiernia, Paulina Orłowska, Joanna Szylko-Kwas, Michał Zaremba

Language editor: Elżbieta Błuszkowska

Statistical editor: Marcin Łączyński

Layout design: Stanisław Małecki