Studia Medioznawcze: logo

Studia Medioznawcze Media Studies 1 (72) 2018

Okładka

Communicating on terrorism in the United Kingdom, Germany, Poland and Russia in selected newspapers. Media coverage of Paris attacks

Waldemar Sobera
(Zakład Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego/Department of Social Communication and Journalism at the Institute of Political Science, University of Wroclaw)

Róża Smolak
(Zakład Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego/Department of Social Communication and Journalism at the Institute of Political Science, University of Wroclaw)

PDF Pełny tekst artykułu

The aim of the article is to identify the differences of communicating on terrorist attacks in Paris in the web editions of: “Süddeutsche Zeitung”, “The Guardian”, “Gazeta Wyborcza“ and “Kommersant”. The preliminary content analysis conducted in the period of November 14-16, 2015 has been conducted in order to answer the following research questions: What issues dominated in the media? Did the media present the cause of the attacks? Did the journalists connect the attacks with the issue of migration?

KEYWORDS

Paris, comparative analysis, terrorism, content analysis, media coverage, daily newspapers

BIBLIOGRAPHY

 • Bolechów B., Terroryzm i media [w:] Hiszpania: Media masowe i wybory w obliczu terroryzmu, red. B. Dobek-Ostrowska, M. Kuś, Wrocław 2007.
 • Bugajski M., Kultura tabloidów a język [w:] Oblicza komunikacji 3: Tabloidyzacja języka i kultury, red. I. Kamińska-Szmaj, T. Piekot, M. Poprawa, Wrocław 2010, s. 67.
 • Centrum Badania Opinii Społecznej, O kryzysie migracyjnym po zamachach w Brukseli, nr 69/2016, Warszawa 2016.
 • Chyliński M., Russ-Mohl S., Dziennikarstwo, Warszawa 2008, s. 126–127.
 • Esser F., ‘Tabloidization’ of news. A comparative analysis of Anglo-American and German press journalism, „European Journal of Communication” 1999, Vol. 14 (3).
 • Goban-Klas T., Media i terroryści. Czy zastraszą nas na śmierć?, Kraków 2009, s. 75–78.
 • Gorman L., McLaen D., Media i społeczeństwo. Wprowadzenie historyczne, Kraków 2010, s. 303–308.
 • Gurevitch M., Levy M.R., Roeh I., Globalna redakcja informacyjna – globalizacja wiadomości telewizyjnych: podobieństwa i różnorodność [w:] Komunikowanie i obywatelskość. Mass media w społeczeństwie, czyli atak na system nadawców publicznych, red. P. Dahlgren, C. Sparks, Wrocław 2007, s. 198–217.
 • Hiszpania: Media masowe i wybory w obliczu terroryzmu, red. B. Dobek-Ostrowska, M. Kuś, Wrocław 2007.
 • Journalism after september 11, red. B. Zelizer, S. Allan, London–New York 2002.
 • Olausson U., The diversified nature of ‘domesticated’ news discourse, ,,Journalism Studies’’ 2014, Vol. 15.
 • Quadir A., Alasuutari P., Taming terror: domestication of the war on terror in the Pakistan media, „Asian Journal of Communication” 2013, Vol. 23 (6).
 • Smolak R., Sobera W., Communicating about the asymmetrical threats. The coverage of the terrorist attacks in Belgium by the online media in Poland [w:] New media in popuworld – tools, threats and social phenomena,
 • red. A. Węglińska, B. Węgliński, Wrocław 2016, s. 265–266.
 • Torres Romay E., The treatment of images in 11-M terrorist attacks. Terrorism and violence in the press, „Revista Latina de Comunicacion Social” 2006, Vol. 61.
 • Węgliński B., Terrorism in a mediated world [w:] New media in popuworld – tools, threats and social phenomena, red. A. Węglińska, B. Węgliński, Wrocław 2016, s. 215–216.
 • Statystyka dotycząca migracji i populacji migrantów, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics/pl#Populacja_migrant.C3.B3w [dostęp: 24.06.2017].
 • Terrorism and the media. A handbook for journalists, http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002470/247074E.pdf [dostęp:07.06.2017].
 • Walsh J.I., Media attention to terrorist attacks: causes and consequences – research brief from Institute for Homeland Security Solutions, 2010, s. 2, http://www.jamesigoewalsh.com/ihss.pdf [dostęp:07.06.2017].
 • Winke R., Stokes B., Simmons K., Europeans fear wave of refugees will mean more terrorism, fewer jobs (…), http://www.pewglobal.org/2016/07/11/europeans-fear-wave-of-refugees-will-mean-more-terrorismfewer-jobs [dostęp: 24.06.2017].