Studia Medioznawcze: logo

Studia Medioznawcze Media Studies 2 (73) 2018

Okładka

Polish magazines on Protestantism in the jubilee year

Robert Cieślak
(Katedra Antropologii Mediów, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego/ Department of Media Anthropology, Faculty of Journalism, Information and Book Studies, University of Warsaw)

PDF Pełny tekst artykułu

The attitude of Polish magazines towards Reformation in the year of the 500th anniversary of Luther’s speech depends on the degree of political parallelism. The publications are dominated by historical and reporting approaches; they present the current situation of Protestantism and its achievements in marginal way. Content analysis of Polish magazines is being conducted when taking into account polarized journalism, editorial strategies and diversification of the Reformation theme, resulting from the tasks and objectives assumed by selected newsrooms.

KEYWORDS

Reformation, Polish magazines, content analysis

BIBLIOGRAPHY

 • „Egzorcysta” 2017, nr 10.
 • „Gość Niedzielny” 2017, nr 43.
 • „Idziemy” 2017, nr 44.
 • „Jednota” 2017, nr 1–3.
 • „Pielgrzym” 2017, nr 18.
 • „Polonia Christiana” 2017, nr 56.
 • „Polska Niepodległa” 2017, nr 40.
 • „Więź” 2017, nr 3 (669).
 • „wSieci Historii” 2017, nr 11.
 • „Znak” 2017, nr 10 (749).
 • „Znaki Czasu” 2017, nr 10.
 • Kwapis O., Sztuka i wielkie jubileusze (1300–1575), Warszawa 2014.
 • Marcin Luter i reformacja. Pomocnik Historyczny „Polityki” 2017, nr 4.
 • Reformacja. 500 lat, dodatek specjalny do „Tygodnika Powszechnego” 2017, nr 44.
 • Uchwała nr 32/2017 ZKDP z 23.11.2017.
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie uczczenia objawień fatimskich w ich 100. rocznicę, MP 2017, poz. 396.
 • Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie upamiętnienia 500-lecia obecności protestantów na ziemiach polskich, MP 2017, poz. 186.