Studia Medioznawcze: logo

Studia Medioznawcze Media Studies 4 (75) 2018

Okładka

“Polish Pantheon” magazine and its editor Zygmunt Zygmuntowicz

Marek Gałęzowski
(Uczelnia Łazarskiego, Warszawa/Lazarski University, Warsaw)

PDF Pełny tekst artykułu PDF English version of the article

The article examines the history of magazine „Polish Panteon”. In period between two World Wars it was the only magazine in Poland which aimed at commemorating those who fought for independence of Poland (1914–1918) and the Polish borders (1918–1921). Subjects of publications further evolved towards covering of activities for reconstruction of the Poland’s state. The paper looks at main subjects, authors and editorial actions to foster its position on the market with the special emphasis on the role of Zygmunt Zygmuntowicz – editor of “Polish Panteon”.

KEYWORDS

„Polish Panteon”, independence, The Polish Legions, Lwów, press of combatants, Zygmunt Zygmuntowicz

BIBLIOGRAPHY

 • Wojskowe Biuro Historyczne Centralne Archiwum Wojskowe, Zygmunt Ostersetzer-Zygmuntowicz, ap: 2711, 4219, 4438, 2648.
 • Wojskowe Biuro Historyczne Centralne Archiwum Wojskowe, Zygmunt Ostersetzer-Zygmuntowicz, KN 4 XI 1933.
 • Wojskowe Biuro Historyczne Centralne Archiwum Wojskowe, Zygmunt Ostersetzer-Zygmuntowicz, KW 141/Z-1383.
 • Wojskowe Biuro Historyczne Centralne Archiwum Wojskowe, Błaszkiewicz Jan Antoni, KN 16 III 1937.
 • „Panteon Polski” 1924–1931.
 • Księga pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Krakowa i innych miejscowości Polski południowej 1940–1944, red. F. Piper, I. Strzelecka, t. 1, Warszawa–Oświęcim 2002.
 • „Rocznik Oficerski” 1923, 1928.
 • „Rocznik Oficerski Rezerw” 1934.
 • Biedrzycka A., Kalendarium Lwowa 1918–1939, Kraków 2012.
 • Cygan W.K., Zygmuntowicz Zygmunt [w:] tenże, Oficerowie Legionów Polskich 1914–1917. Słownik biograficzny, t. 5, Warszawa 2007.
 • Gałęzowski M., Zygmuntowicz Zygmunt [w:] tenże, Na wzór Berka Joselewicza. Sylwetki żołnierzy i oficerów pochodzenia żydowskiego w Legionach Polskich, Warszawa 2010.
 • Gałęzowski M., Wacław Lipiński i jego pamiętnik z bojów I Brygady [w:] W. Lipiński, Szlakiem Pierwszej Brygady, Łomianki 2014.
 • Gałęzowski M., O Wacławie Lipińskim – pierwszym historyku polskiego czynu niepodległościowego lat 1905–1918 [w:] W. Lipiński, Walka zbrojna o niepodległość Polski 1905–1918, oprac. M. Gałęzowski, współpraca J. Kirszak, Łomianki 2016.
 • Lewicki K., Rogowski Jan [w:] PSB, t. 31, Wrocław 1988–1989.
 • Lista dziennikarzy pochodzenia żydowskiego zabitych lub zmarłych w czasie II wojny światowej, oprac. J. Dunin-Wąsowiczowa, „Biuletyn ŻIH” 1963, nr 46/47.
 • Mazur G., Węgierski J., Konspiracja lwowska 1939–1944. Słownik biograficzny, Katowice 1997.
 • Narbut-Łuczyński A.J., Historia wojenna Legionów Polskich. Powstanie i działalność bojowa Oddziału Józefa Piłsudskiego (VIII–XI 1914), Warszawa–Kraków 2014.
 • Obrona Lwowa 1–22 listopada 1918, t. 3, Lwów 1933.
 • Semper Fidelis. Obrona Lwowa w obrazach współczesnych, oprac. W. Mazanowska, Lwów 1930.
 • Studnicki W., Z przeżyć i walk. Pisma wybrane, t. 1, oprac. J. Gzella, Toruń 2002.
 • Sulej M., Strońska Maria [w:] PSB, t. 44, Warszawa–Kraków 2006–2007.
 • Teslar J.A., Czwarty pułk. Rok działań wojennych 4-go pp Legionów Polskich od dnia 10 maja 1915 roku do dnia 10 maja 1916 roku, Lwów 1916.
 • Waligóra B., Organizacja 4 pułku Legionów Polskich, „Żołnierz Legionów i POW” 1939, nr 3/4.