Studia Medioznawcze: logo

Issue Index » Studia Medioznawcze Media Studies 1 (2) 2001

AuthorTitle

Papers and Documents

Teresa Sasińska-KlasThe birth of public opinion polls
Tadeusz KowalskiMediamorphosis - the future of the media and the media of the future in the context of convergence
Beata OciepkaIntroducing the model of public media in Poland
Zofia SokółPolish-German women's journals between 1990 and 1999
Alicja JaskierniaThe role of the Council of Europe in the mass media field
Jędrzej SkrzypczakThe right to broadcast as a new legal category protecting radio and television broadcasters in Poland
Michał Wierusz-KowalskiAdvertisment in hippologic press
Agnieszka DmowskaParliamentary reporters' club by the Sejm of the Republic of Poland - 1919 - 1939: History, internal structure, members

Reports and Information

Jowita Flankowska, Maria Łoszewska-OłowskaLocal and regional media in the process of democratization of societies in Central and East Europe
Inga OleksiukFormal and materia! guarantees of the right to freedom of expression in the period of election campaigns
Zofia SokółRegional media and the idea and practice of European integration

Reviews

Ewa Stasiak-JazukiewiczMedia, komunikacja, biznes elektroniczny (Media, communication, electronic business). Ed, B. Jung; Warszawa: Difin 2001, 293 p.
Wiesław SonczykZawód reporter: Ambroziewicz (Profession reporter: Ambroziwicz) Warszawa: Oficyna Literatów „Rój” 2000, 304 p.
Katarzyna GierełoWojciech Cwalina, Telewizyjna reklama polityczna (Television political advertisement), Lublin: Towarzystwo Naukowe KUŁ 2000, 176 p.
Zofia SokółElżbieta Ciborska, Dziennikarze z władzą (nie zawsze) w parze (Journalists (not always) arm in arm with the authorities) Warszawa: Dom Wydawniczy „Elipsa” 1998, 422 p.
Zofia SokółElżbieta Ciborska, Leksykon polskiego dziennikarstwa (The lexicon of Polish Journalism), Warszawa: Dom Wydawniczy „Elipsa” 2000, 667 p.
Janusz GmitrukRacje i okoliczności, publicystyka polska 1918 - 1939 (Reasons and circumstances, Polish journalism 1918 - 1939) wyb. i oprac. Rafał Habielski, Andrzej Koziel, Janusz Osica, Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR 2000, 176 p.
Monika SchellerTadeusz Bodio, Między romantyzmem i pragmatyzmem. Psychopoligyczne aspekty transformacji w Polsce (Between Romanticism and pragmatism. Psychopolitical aspects of Polish transformation) Warszawa; Dom Wydawniczy „Elipsa”, 2000, 206 p.
Andrzej StaniszewskiŚrodki masowej informacji w Polsce po likwidacji instytucji cenzury (1990-2000) (Mass media in Poland after the abolition of institutional censorship (1990-2000), Red. nauk. Janusz Adamowski, Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR 2000, 326 p.