Studia Medioznawcze: logo

Issue Index » Studia Medioznawcze Media Studies 2 (7) 2002

Papers and Documents

TADEUSZ KOWALSKIAn Introduction into Media Management
TADEUSZ KONONIUKPress intervention
MAREK JABŁONOWSKI, AGNIESZKA DMOWSKARelations between police and mass media in Poland after 1989
MARIA ŁOSZEWSKA-OŁOWSKAThe right to privacy and the role of the media with respect to civil court decisions
WERONIKA ŚWIERCZYŃSKA-GŁOWNIAMedia and power
SABINA PAWLAS-CZYŻMedial image of a woman and the process of learning political roles
MAGDALENA WIERZCHOWSKAEmotionality in Jerzy Urban columns
ZBIGNIEW ANCULEWICZThe attitude of the Kingdom of Poland towards the daily “Kurier Warszawski” in years 1868–1915
ELŻBIETA KOSSEWSKAPress of Związek Legionistów Polskich (Polish Legionaries Union) – (1922–1939)

Reports and Information

WIESŁAW SONCZYKViolence - television – society: reasons, conse quences and remedial measures
JERZY OLĘDZKIThe Bishop J. Chrapek student’s books, grants and journalistic training unior positions

Reviews

MICHAŁ GAJLEWICZWanda Patrzałek, Press market segmentation
WIESŁAW SONCZYKZbigniew Sareło, Media in the service of an individual. Social communication ethics.
IWONA KUBICZAndrzej Świątecki, Integrated marketing communication
MAGDALENA WIERZCHOWSKAPolish media on the verge of XXI century Ed. Janusz Adamowski, Marek Jabłonowski
WŁODZIMIERZ GŁODOWSKIAndrzej W. Jabłoński, Leszek Sobkowiak Political marketing in theory and in practice
WOJCIECH KOZIŃSKIJanina Fras, Journalistic language method
AGNIESZKA SZYMAŃSKAHans Mathias Kepplinger,Die Demontage der Politik in der Informationsgesellschaft
IWONA HOFMANJan Nowak-Jeziorański, Jerzy Giedroyć, Letters 1952–1998, Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum